Sukurti PDF

Garantijos sąlygos užtikrina „Festool GmbH“ garantiją „viskas įskaičiuota“ ir papildomas paslaugas

Būklė: 2020-01-01

Sveikiname įsigijus naują „Festool“ prietaisą. Nuo 2013 m. kovo 6 d., registruodami naują „Festool“ prietaisą internetu siekiant gauti garantiją „viskas įskaičiuota“, jūs gausite nemokamą pirkimo apsaugos garantiją (nemokamą remontą) 36 mėnesiams nuo pirkimo datos ir turėsite teisę į papildomas paslaugas. Registruodamiesi internetu jūs sutinkate su šiomis garantijos sąlygomis.

1 Bendrosios sąlygos ir registracija

1.1 Išskyrus atvejus, kai 1.7 ir 3.1 skirsniuose aiškiai nurodyta kitaip, sėkmingai baigus registraciją „Festool GmbH“ (toliau – „Festool“) visiems naujiems „Festool“ elektriniams ir suslėgtojo oro prietaisams (toliau – „prietaisai“) siūlo pirkimo apsaugos garantiją ir papildomas paslaugas. Šios sąlygos grindžiamos prielaida, kad esate galutinis klientas, nesvarbu, ar tai fizinis ar juridinis asmuo, turintis (gyvenamąją) vietą Lietuva. „Festool“ neteikia jokių garantijų ar papildomų paslaugų „Festool“ specializuotiems pardavėjams, komercinėms įrankių nuomos įmonėms ar perpardavėjams. 

1.1.1. Šios sąlygos taip pat taikomos „Protool“ prekių ženklo elektriniams įrankiams (toliau – taip pat „prietaisai“).

1.1.2. Šios sąlygos taip pat taikomos „Li-Ion“ akumuliatorių paketams ir akumuliatorių įkrovikliams, kuriuos įsigijote nuo 2015 m. sausio 1 d. (toliau taip pat vadinami „prietaisais“), jei šiose nuostatose nenumatyta kitaip.

1.2 Registracijos reikalavimai:

 • Pirkimas iš įgalioto „Festool“ pardavėjo
 • Registracija internetu „MyFestool“ per 30 dienų nuo pradinio pirkimo kvito įrašymo: www.festool.lt/myfestool
 • Norėdami patikrinti nurodytą pirkimo datą, įkelkite sąskaitą faktūrą arba pristatymo lapą

1.3 Po sėkmingos registracijos el. paštu gausite nuorodą į garantijos sertifikatą. Jis visada yra susietas tik su registruotuoju prietaisu.

1.4 Su šiomis garantijos sąlygomis „Festool“ suteikia papildomų teisių, kurios papildo sutartines ir įstatymu numatytas teises į pretenzijas dėl trūkumų. Sutartyse ar įstatymuose numatytų garantinių teisių apribojimai, paskelbimas negaliojančiomis arba kitokie pakeitimai su šiomis garantijos sąlygomis nėra susieti.

1.5 Garantijų suteikimas ar papildomų paslaugų teikimas nepailgina garantijos laikotarpio ir nepradeda naujo garantijos laikotarpio. Tas pats taikoma ir sutartinių ar įstatymų numatytų garantinių teisių apribojimui.

1.6 Jei nutrauksite arba atšauksite registruoto prietaiso pirkimą, atšaukus, panaikinus, užginčijus ar atsisakius sutarties nukentėjusiam prietaisui garantija netaikoma. 

1.7 „Li-Ion“ akumuliatoriams ir akumuliatorių krovikliams, jūsų įsigytiems nuo 2015-01-01, specialus registravimas, aprašytas 1.1 punkte, nereikalingas. Tačiau – vietoje registravimo – pateikiant pretenzijas pagal serviso ir garantijos sąlygas, būtina pridėti originalų pirkimo dokumentą pagal 2.5 punktą. Kitos bendrosios sąlygos galioja.

2 Visapusiško nemokamo remonto 36 mėnesių garantijos sąlygos

2.1 Garantijos laikotarpis yra 36 mėnesiai ir prasideda nuo tos dienos, kuri nurodyta pirkimo kvite. 

2.2 Atsiradus garantinėms pretenzijoms, „Festool“ garantiniu laikotarpiu „Festool“ nuožiūra suteiks garantiją nemokamai pakeistoms sugedusioms dalims arba nemokamai pakeistam prietaisui (pirkimo apsaugos garantija). Kitos pretenzijos į garantinę priežiūrą šiuo atveju nepriimamos.

2.3 Garantija taikoma, jeigu

 • Pristatytas prietaisas turi akivaizdžių medžiagų ar gamybos trūkumų.
 • Tinkamai naudojant prietaisą, dalys (ypač angliniai šepetėliai, rutuliniai guoliai, guminės įvorės, akumuliatorių paketai, sandarinimo žiedai ir jungikliai) yra akivaizdžiai pažeistos dėl natūralaus susidėvėjimo. Galutinį dalių, kurioms taikoma garantija, sąrašą galite peržiūrėti atsarginių dalių kataloge www.festool.lt/ekat.

2.4 Garantija netaikoma šiais atvejais

 • kai pažeidžiamos eksploatacinės medžiagos ir reikmenys, ypač šlifavimo lėkštės, šlifavimo padai, „plug it“ kabeliai, pjovimo diskai / pjūkleliai, frezos, maišymo strypai, pjovimo peiliai, pjovimo garnitūrai ir gręžimo įrankiai,
 • kai prietaisus / įrankius prijungiant, instaliuojant, pradedant eksploatuoti, eksploatuojant, naudojant ir vykdant jų techninę priežiūrą, nebuvo laikomasi konkrečių prietaisų naudojimo instrukcijų ir kitos dokumentacijos nurodymų, 
 • kai prietaisai / įrankiai buvo netinkamai eksploatuojami, ypač buvo paveikti išorinės jėgos (kritimo arba smūgių),
 • kai prietaisuose atsirado defektų, kurių priežastis buvo neoriginalių (ne „Festool“) reikmenų arba atsarginių dalių naudojimas,
 • kai prietaisai buvo ardomi, kaip nors keičiami, papildomi ar jais buvo kaip nors kitaip manipuliuojama,
 • kai prietaisai buvo nepertraukiamai naudojami stipraus dėvėjimosi sąlygomis, ypač pramoniniu ilgalaikio veikimo režimu arba nuolat eksploatuojant su didesne už vidutinę apkrova,
 • AGP grupės kampiniams šlifuokliams (prekių ženklas „Protool“).


2.5 Garantijos pretenzijų apimtis ir vykdymas

Garantijos pretenzijos turi būti pateiktos „Festool“ raštu iškart po defekto nustatymo ir garantijos galiojimo laikotarpiu. Šiuo tikslu aptariamas įrankis su originaliu pirkimo kvitu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir prekės pavadinimas, turi būti pateiktas arba išsiųstas pardavėjui arba www.festool.lt nurodytam klientų aptarnavimo centrui.

2.6 Įmonių įsipareigojimai nagrinėti ir teikti ataskaitas

Jei prietaisą įsigijote kaip verslininkas, pagal garantijos reikalavimus jūs privalote patikrinti prietaisą iškart jį gavę ir nedelsdami, ne vėliau kaip per dvi savaites nuo prietaiso gavimo, raštu informuoti „Festool“ apie matomus ir paslėptus defektus.

Verslininku esate laikomas tuomet, kai sudarydami pirkimo sutartį veikiate kaip asmuo, vykdantis savo ūkinę arba savarankišką profesinę veiklą. Tai galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, taip pat teisnioms asmenų grupėms ar draugijoms.

3 Jūsų papildomos „Festool“ paslaugos

3.1 6 Pakeistas vagystės mėnuo

3.1.1. Vagystės atveju mes vietoje pavogto prietaiso vieną kartą pristatysime naują prietaisą (tik pagrindinį prietaisą be priedų, be rinkinio varianto) be papildomų draudimo išlaidų ir su 125 € išskaita. „Power Station“ produktų kategorijos produktams taikoma kita, 1000 €, išskaita. Šią paslaugą įmonė „Festool“ suteikia visiems sėkmingai užregistruotiems „Festool“ prietaisams 36 mėnesių laikotarpiui nuo datos, nurodytos jūsų originaliame pirkimo dokumente. Pakeistam prietaisui netaikoma pakartotina apsauga nuo vagystės.

Įrankis, kuris pakeitė pavogtąjį, garantijai nebegali būti registruojamas. Pakaitiniam prietaisui suteikiama garantija „viskas įskaičiuota“ už likusį pavogto prietaiso garantinį laikotarpį (apskaičiuotą pagal 2.1 skirsnį atėmus jau praėjusį garantijos laikotarpį). Įstatymų numatytos garantinės teisės įrankiui, kuris pakeitė pavogtąjį, lieka galioti.

3.1.2. Norint pasinaudoti šia paslauga, apie vagystę reikia nedelsiant pranešti policijai. Pranešimas su garantijos liudijimu turi būti pateiktas „Festool“ pardavėjui per penkias dienas nuo vagystės. Šis perduos šiuos dokumentus įmonei „Festool“ patikrinti.

3.1.3. Atlikus patikrinimą „Festool“ informuos jus apie būseną ir, gavę „Festool“ patvirtinimą, naują prietaisą galėsite įsigyti pas savo „Festool“ specializuotą pardavėją, sumokėję pirmiau nurodytą sumą. Galima taikyti išskaitą.

3.2 10 metų garantija atsarginėms dalims (pakeistoms originalioms dalims)

Mes garantuojame, kad po to, kai nustojus gaminti prietaisą atsarginių dalių bus galima įsigyti dar mažiausiai 10 metų. Jeigu „Festool“ išskirtiniu atveju negalėtų įvykdyti savo pažado, jums būtų išsiųstas analogiškas naujas prietaisas iš esamos gamybos programos, kuris jums nieko nekainuotų. Ankstesnis jūsų prietaisas pereina mūsų nuosavybėn.

4 Baigiamosios nuostatos

4.1 Duomenų apsauga

Asmens duomenys, kuriuos gavome registruodami jūsų prietaisą siekiant suteikti garantiją „viskas įskaičiuota“ (įskaitant sąskaitos faktūros įkėlimą) (pvz., vardas ir pavardė, adresas), yra išsaugomi, tvarkomi arba naudojami tik susijusioms paslaugoms tvarkyti. Teisinis pagrindas yra BDAR 6 str. 1 d. b punktas. Jei ištrinsite „MyFestool“ paskyrą arba pašalinsite prietaisą iš įrankių apžvalgos, mes toliau saugosime jūsų asmens duomenis, reikalingus sutarties sąlygoms įvykdyti, kol baigsis garantija.

Visus duomenis naudoja „Festool“ ir UAB “Festool LT”. Be to, duomenys gali būti perduoti „TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG“. Teisinis pagrindas yra mūsų įmonės interesai pagal BDAR 6 str. 1 d. f punktą. Jie nebus perduoti kitoms trečiųjų šalių įmonėms ir nebus naudojami jokiems kitiems reklamos tikslams. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą galite rasti www.festool.lt/teisiniai-klausimai/duomenų-apsauga.

4.2 Kliento duomenų keitimas

Jei pasikeis jūsų klientų duomenys, „Festool“ paprašys nedelsiant atlikti pakeitimus nemokamoje „MyFestool“ paskyroje www.festool.lt/myfestool. „Festool“ neprisiima atsakomybės už papildomas išlaidas, susijusias su pasenusiais klientų duomenimis.

4.3 Veiklos pokyčiai

„Festool“ pasilieka teisę per pagrįstą laikotarpį visiškai ar iš dalies nutraukti, papildyti ar pakeisti garantiją ir paslaugas ar šias garantijos sąlygas, o jei tam yra svarbi priežastis – net ir nesilaikant nurodyto laikotarpio, taip pat tinkamai atsižvelgiant į jūsų interesus.

4.4 Kita

4.4.1. Galioja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų Vienos Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).

4.4.2. Išskirtinė jurisdikcija sprendžiant visus su garantija susijusius ginčus yra „Festool GmbH“ būstinė.

4.4.3. Jeigu kuri nors šios garantijos nuostata visiškai ar iš dalies neveiktų arba būtų ar taptų neįvykdoma, arba šioje garantijoje būtų kokia nors spraga, tai niekaip neveiktų likusių nuostatų galiojimo. Vietoje neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos galioja ir laikoma suderinta ta veikianti ar įvykdoma nuostata, kuri yra artimiausia neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos tikslui. Esant spragai, galioja ir laikoma suderinta ta nuostata, kuri atitinka sąlygą, kuri pagal šios garantijos tikslą būtų suderinta tarp šalių.