Duomenų apsaugos deklaracija

Nuo 2020 m. Vasario mėn

1. Bendrieji nurodymai

1.1 Ši duomenų apsaugos deklaracija galioja duomenims, kuriuos mes gauname iš Jūsų, kai:

 • kreipiatės ar lankotės tinklalapyje
 • naudojatės 3 punkte nurodytomis paslaugomis
 • dalyvaujate žaidimuose, apklausose, loterijose
 • gaunamos, apdorojamos ir baigiamos vykdyti sutartys.

1.2 Atsakingas asmuo:
1.2.1 Šio tinklalapio savininkė yra įmonė Festool GmbH, kurios buveinė yra Vendlingene prie Nekaro (toliau vadinama tiesiog Festool). Už duomenų naudojimą šios duomenų apsaugos deklaracijos 3 punkte nurodytais atvejais atsako įmonė Festool GmbH, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Vokietija. 1.2.2 Už duomenų naudojimą kitais atvejais atsako atitinkamas Festool sutarties partneris. Daugiau informacijos apie tai Jūs, kaip suinteresuotas asmuo, galite rasti papildomoje informacijoje apie teises.
1.3 Šiuos duomenis renka ir apdoroja Festool ir su ja susijusios įmonės [būtent įmonė TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, taip pat tinklalapyje http://subsidiaries.festool.com nurodytos įmonės], ir naudoja tik atitinkamiems verslo tikslams siekti. Daugiau informacijos apie šiuos tikslus galite rasti papildomoje informacijoje.
1.4 Mūsų duomenų apsaugos įgaliotinį pasieksite elektroniniu paštu datenschutz@tts-company.com arba parašę laišką nurodytu pašto adresu, pridėję žodžius „der Datenschutzbeauftragte“ („duomenų apsaugos įgaliotinui“).

2. Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys?

2.1. Bendroji informacija apie naudojimo tikslus
Iš esmės Jūsų asmens duomenis mes renkame, kaupiame ir naudojame tarp Jūsų ir mūsų sudarytoms sutartims vykdyti arba kai Jūs esate davę sutikimą juos naudoti. Tačiau Jūsų duomenis mes naudojame ir vykdydami mus liečiančių procedūrų ar įstatymų reikalavimus, jeigu to reikia mūsų pačių arba kitų asmenų deleguotiems interesams apginti arba mūsų teisėms realizuoti, ginti arba vykdyti, arba gintis nuo įvairių pretenzijų. 

2.2 Duomenys, kuriuos mums perduodate patys

2.2.1: Paprastai mūsų interneto puslapiu galite naudotis tiesiogiai neperduodami mums savo asmeninės informacijos. Kai naudojatės kai kuriomis paslaugomis, pavyzdžiui, mūsų naujienlaiškio siuntimo paslauga arba narystės zona MyFestool, mes klausiame Jūsų asmeninės informacijos. Jai priklauso Jūsų pavardė arba Jūsų e. pašto adresas, kurių reikia, kad mes galėtume greitai ir gerai įvykdyti atitinkamą paslaugą arba šią paslaugą aplamai galėtume pasiūlyti. Išsamią informaciją apie visas paslaugas, kurios yra siūlomos mūsų tinklalapyje, rasite žemiau – šios duomenų apsaugos deklaracijos 3 punkte.
2.2.2: Asmens duomenų rinkimas ir naudojimas yra ypač reikalingi sudarant, apdorojant ir užbaigiant mūsų tarpusavio sutartis – tik taip mes galime vykdyti savo sutartyse numatytus įsipareigojimus. Plačiau apie tai galite rasti papildomoje informacijoje.

2.3. Duomenys, kuriuos mes gauname automatiškai, kai Jūs naudojatės mūsų on-line paslaugomis
Kai kurie duomenys mus pasiekia tada, kai Jūs lankotės mūsų tinklalapyje.

2.3.1 Protokolo duomenys
Prie automatiškai gaunamų duomenų priskiriami Web serverio protokolo duomenys. Šį protokolavimą mes suaktyviname tik išimtiniais atvejais, kad patikrintume palaikymo atvejus ir užtikrintume stabilumą bei saugumą (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas BDAR / 6 str. 1 pastr. f) punktas). Kiekvieną duomenų rinkinį sudaro:

 • užklausos data ir laikas
 • kliento ir serverio IP adresas, prievadas ir protokolo būsena
 • iškviesto failo arba puslapio pavadinimas ir užklausos ilgis
 • registravimosi informacija atitinkamai Web tarnybai, jeigu registruojatės su naudotojo paskyra
 • naršyklės tipas ir refereris (paskutinis kliento iškviestas puslapis)
 • Šie duomenys vertinami techniniais tikslais ir visiškai anonimiškai. Jų statistinis apdorojimas nevykdomas. 

2.3.2 Slapukai
Slapukai yra maži failai, turintys simbolių eilutę, kurioje saugoma apibrėžta informacija – atvira arba užkoduota. Slapukus serveris atsiunčia į Jūsų kompiuterį, kur jie ir kaupiami. Pirmiausia jie naudojami kompiuteriui, iš kurio buvo iškviestas tinklalapis, identifikuoti. Jeigu registruojatės tinklalapyje, slapukai naudojami apie registravimąsi pranešti serveriui ir patikrinti tinklalapio iškvietimo įgaliojimus. Kiekvienas slapukas turi galiojimo pabaigos datą, nuo kurios jis nebevykdo savo funkcijos. Naudojant slapukus, galima sekti vartotojo kelionę per įvairius vieno tinklalapio puslapius ir įvairius tinklalapius. Slapukai leidžia pagerinti ryšį tarp mūsų serverio ir Jūsų kompiuterio ir kartu komfortiškiau naudotis tinklalapiu. Slapukus gali siųsti ne tik tinklalapio eksploatuotojas, bet ir tretieji paslaugų teikėjai. Jūs turite galimybę per savo naršyklę leisti rodyti Jūsų kompiuteryje esančius slapukus, galite juos ištrinti arba kompiuterį taip konfigūruoti, kad kai kurie ar visi slapukai nebebūtų įsimenami. Atkreipkite dėmesį, kad, išaktyvinus slapukų įkėlimą, kai kurios funkcijos neveiks arba veiks netinkamai. 

2.3.3 Naudojimo analizė

2.3.3.1 Google Analytics
Šis tinklalapis naudoja Google Analytics – įmonės Google Inc. tinklalapių analizės tarnybą. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), trumpiau tiesiog Google. Google Analytics naudoja tekstinius failus, vadinamus slapukais (cookies). Slapukai įsimenami Jūsų kompiuteryje, jie siunčia informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų tinklalapiu. Teisinis pagrindas naudotis Google Analytics yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas.
Ši informacija perduodama į Google serverius JAV, kur yra saugoma. Šiame tinklalapyje yra suaktyvintas IP anonimizavimas, t. y. Jūsų IP adresą Google sutrumpina, ir tai daroma Europos Sąjungos arba Europos Ekonominės Bendrijos šalių narių ribose. Tik išimtiniais atvejais pilnas IP adresas siunčiamas į Google serverius JAV ir trumpinamas ten.
Gautą informaciją Google naudoja įvertinimams ir ataskaitoms apie Festool GmbH tinklalapio lankymą ir aktyvumą jame parengti bei kitoms su interneto ir tinklalapio naudojimu susijusioms paslaugoms įmonei Festool GmbH teikti. Čia turima omenyje internetinei reklamai skirtos funkcijos, kaip Google Analytics ataskaitos apie paslaugas pagal demografinius duomenis ir interesus. Google Analytics ataskaitose apie paslaugas pagal demografinius duomenis ir interesus yra naudojami per Google reklamą, susijusią su interesais, surinkti duomenys ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjų lankytojų duomenys (pvz., amžius, lytis ir interesai). Kai reikia, šią informaciją Google perduoda trečiosioms šalims, jeigu tai yra numatyta įstatymų arba kai trečiosios šalys šiuos duomenis apdoroja Google užsakymu.

Google Analytics ribose Jūsų naršyklės perduotas IP adresas nėra lyginamas su kitais Google duomenimis. Atitinkamai nustatę savo naršyklės programinę įrangą, slapukų naudojimą ir saugojimą galite užblokuoti. Tačiau mes akcentuojame, kad tokiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, ne visomis šio tinklalapio funkcijomis galėsite naudotis efektyviai.
Be to, Jūs galite užblokuoti slapukų suformuotos informacijos ir su tinklalapio naudojimu susijusių duomenų (įskaitant Jūsų IP adresą) perdavimą į Google, taip pat šių duomenų apdorojimą įmonėje Google. Tam turėtumėte atsisiųsti ir įdiegti šioje nuorodoje pateiktą naršyklės Plug-in: Naršyklės Add-on, skirtas Google Analytics išaktyvinti
Norėdami ateičiai užblokuoti duomenų rinkimą šio tinklalapio ribose per Google Analytics, mobiliųjų įrenginių naršyklėse arba kaip alternatyvą naršyklės Add-On, spauskite šią nuorodą. Tuomet Opt-Out-Cookie iš Jūsų įrenginio bus pašalintas. Jeigu savo įrenginio slapukus ištrinsite, šią nuorodą reikės spausti vėl. Daugiau nurodymų dėl Google nuostatų rasite internete adresu www.google.com/policies/privacy/

2.3.4 Remarketingas

2.3.4.1 Google Tag Manager
Šiame tinklalapyje naudojamas įmonės Google Inc. produktas Google Tag Manager. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google Tag Manager naudojamas tinklalapio žymėms (tagams) valdyti per grafinę sąsają. Naudojant Google Tag Manager, slapukai neįvedami ir jokie asmens duomenys nerenkami. Šis įrankis užtikrina veikimą kitų tagų, kurie savo ruožtu, priklausomai nuo aplinkybių, duomenis renka. Google Tag Manager prie šių duomenų neprieina. Jeigu domenų arba slapukų lygmenyje buvo atliktas išaktyvinimas, jis lieka galioti visiems sekimo tagams, kurie yra integruoti su Google Tag Manager. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas.

2.3.4.2 Google AdWords Remarketing
Šiame tinklalapyje naudojama įmonės Google Inc. funkcija Google AdWords Remarketing. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas. Google AdWords Remarketing technologija leidžia mums naudotojus, kurie jau lankėsi mūsų interneto puslapyje ir domėjosi mūsų pasiūlymais, vėl sudominti tikslinga reklama Google partnerių tinklo puslapiuose. Tuo tikslu, lankantis mūsų tinklalapyje įkeliamas slapukas, leidžiantis naudotoją vėl atpažinti, kai jis lankosi mūsų reklamos partnerio tinklalapyje. Be to, galima analizuoti naudotojo elgesį ir paskui jį naudoti tikslingai produkcijos pasiūlai bei pagal interesus diferencijuotai reklamai. Slapuke sukaupti duomenys nelyginami su kitais asmens duomenimis, esančiais naudotojo profilyje. Naudodami šį tinklalapį, Jūs sutinkate, kad per Jus gautus duomenis Google apdorotų aukščiau aprašytais būdais ir aukščiau nurodytais tikslais.
Jūs galite išaktyvinti Google slapukų naudojimą: iškvieskite tinklalapį www.google.com/privacy/ads ir spauskite ekrano mygtuką „opt-out“. Alternatyviai galite išaktyvinti trečiųjų šalių paslaugų teikėjų slapukų naudojimą: iškvieskite tinklo reklamos iniciatyvos išaktyvinimo puslapį www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.
Tačiau mes primename, kad tokiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, ne visomis šio tinklalapio funkcijomis galėsite naudotis efektyviai. Daugiau nurodymų dėl Google nuostatų rasite internete adresu www.google.com/policies/privacy/.

2.3.4.3 Facebook Remarketing / Retargeting
Šiame tinklalapyje naudojami Facebook socialinio tinklo (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) Remarketing tagai. Lankantis mūsų tinklalapyje, per Remarketing tagus užmezgamas tiesioginis ryšys tarp Facebook serverio ir naudotojo naršyklės. Per jį į Facebook serverį perduodama, kokiuose mūsų tinklalapiuose naudotojas su savo IP adresu lankėsi. Šią informaciją Facebook priskiria naudotojo asmeninei Facebook naudotojo paskyrai. Šią informaciją mes naudojame rodydami Facebook Ads. Mes akcentuojame, kad mes kaip tinklalapio paslaugų teikėjas negauname jokių žinių apie siunčiamų duomenų turinį ir kaip juos naudoja Facebook. Daugiau informacijos apie tai, kaip Facebook renka ir naudoja duomenis ir kokias turite teises bei galimybes savo privatumui apsaugoti, rasite Facebook nurodymuose dėl duomenų apsaugos adresu www.facebook.com/about/privacy/. Jeigu nenorite, kad Facebook surinktą informaciją tiesiogiai priskirtų Jūsų Facebook naudotojo paskyrai, Remarketing funkciją „Custom Audiences“ galite išaktyvinti čia. Žinoma, Jūs turite būti registruotas Facebook socialiniame tinkle. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas.

2.3.5 Social-Media-Plug-Ins
Mūsų tinklalapyje yra programos (Plug-Ins), skirtos prisijungti prie šių socialinių tinklų:

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Google+
 • YouTube

Šias paslaugas siūlo JAV įmonės:

 • Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
 • Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Mūsų internetinėje prieigoje Plug-in atpažįstami iš atitinkamų įmonių logotipo arba, pvz., iš pastabos „Man patinka” ar „Rekomenduoju“. Lankantis tinklalapyje per mūsų internetinę prieigą, kurioje yra tokio tipo Plug-in, naršyklė tiesiogiai susijungia su atitinkamos įmonės serveriais, todėl Plug-in turinys yra perkeliamas į Jūsų naršyklę, kuri susieja jį su rodomu tinklalapiu. Taip informacija, kad Jūs apsilankėte mūsų tinklalapyje, yra perduodama į šias įmones. Mes negalime įtakoti surinktų duomenų ir jų naudojimo procesų, taip pat nežinome duomenų rinkimo apimčių, naudojimo tikslų ir saugojimo terminų. Taip pat neturime informacijos apie tai, ar ir kaip surinktus duomenis trina Plug-in paslaugas tiekiančios įmonės. Plug-in paslaugas tiekianti įmonė per Jus surinktus duomenis įsimena kaip naudojimo profilį ir juos naudoja reklamos tikslais, rinkos tyrimams ir / arba savo tinklalapiui pagal poreikį formuoti. Toks apdorojimas vykdomas (taip pat ir neregistruotų naudotojų) reikiamai reklamai vaizduoti ir kitiems socialinio tinklo naudotojams informuoti apie Jūsų aktyvumą mūsų tinklalapyje. Jūs turite teisę nesutikti su tokio naudotojo profilio formavimu, tokiu atveju turite kreiptis į atitinkamą Plug-in paslaugas tiekiančią įmonę. Per Plug-in mes Jums siūlome galimybę sąveikauti su socialiniais tinklais ir kitais naudotojais, todėl norėtume savo tinklalapį gerinti ir Jums kaip naudotojui padaryti įdomesnį. Teisinis pagrindas naudoti Plug-in yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas.
Jeigu lankydamiesi mūsų tinklalapyje per savo asmeninę naudotojo paskyrą prisijungėte prie šių įmonių, apsilankymą tinklalapyje jos gali priskirti šiai paskyrai. Per transakciją su Plug-in, pvz., paspaudus ekrano mygtuką „Man patinka“ arba parašius komentarą, ši informacija perduodama tiesiai į šias įmones ir ten išsaugoma. Jeigu tokį duomenų perdavimą norite užblokuoti, prieš įeidami į mūsų svetainę turite atsijungti nuo atitinkamos savo paskyros. Apie šių įmonių vykdomo Jūsų duomenų rinkimo tikslą ir apimtis, tolesnį apdorojimą ir naudojimą, taip pat Jūsų teises ir nustatymo galimybes, siekiant apsaugoti Jūsų privatumą, galite paskaityti socialinių tinklų nurodymuose dėl duomenų apsaugos:

2.3.6 Firebase
Kad galėtume geriau suprasti ir optimizuoti naudotojo elgesį programėlėse, naudojame produktą Firebase. Tam naudotojo duomenys anonimizuojami ir perduodami į Firebase. Be to, naudojamos ir kitos Firebase funkcijos, kurios leidžia geriau nukreipti naudotoją arba įvertinti klaidų priežastis programėlėse, taip pat pranešimuose. Firebase yra realaus laiko duomenų bankas, per kurį į nuosavą tinklalapį galima įterpti realaus laiko informaciją. Firebase yra Google dukterinė įmonė, kurios buveinė yra San Franciske (CA), JAV. Firebase duomenų apsaugos deklaraciją rasite internete adresu https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas.

2.3.7 Crashlytics
Savo programėlėse naudojame priemonę Crashlytics (įmonė Crashlytics Inc, JAV). Crashlytics priklauso Google įmonių grupei. Crashlytics identifikuoja programinės įrangos klaidas ir jų priežastis. Tam ji renka tokius duomenis, kaip prietaiso būsenos informacija, mobiliojo įrenginio tipas, prietaiso atpažinimas, ir juos įsimena pseudonimų forma. Per atitinkamą programėlės nustatymą Jūs galite užblokuoti duomenų rinkimą ir saugojimą. Daugiau informacijos apie Crashlytics nurodymus dėl duomenų apsaugos rasite internete adresu https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. f) punktas.

2.4 Duomenys, kuriuos mes gauname iš trečiųjų šalių
Išimtiniais atvejais duomenis apie Jus mes galime gauti iš trečiųjų šalių. Taip gali atsitikti tais atvejais, kai Jūsų prekybos partneris Jūsų įsigytą prietaisą SERVICE all-inclusive paslaugoms registravo už Jus. Registruojant reikia nurodyti Jūsų vardą ir adresą (įskaitant ir el. pašto adresą). Tačiau tokiu atveju mes Jus nedelsdami informuojame, ir Jūs turite galimybę tolesnį duomenų naudojimą blokuoti.

3. Pavienės on-line paslaugos

3.1 Kontakto formuliaras
Savo tinklalapyje siūlome galimybę susisiekti su mumis per kontakto formuliarą, kad galėtume atsakyti į Jūsų individualius klausimus. Kad galėtume su Jumis kontaktuoti, bet kokiu atveju mums reikės Jūsų vardo ir pavardės, e. pašto adreso ir pranešimo. Jeigu nurodysite mums savo telefono numerį arba adresą, mes mielai paskambinsime ir atsakysime į Jūsų klausimą arba Jums parašysime. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. b) punktas.

3.2 Naujienlaiškis
Mes siūlome Jums palaikyti ryšį su mumis per įmonės naujienlaiškį. Teisinis pagrindas pagal BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. a) punktą yra Jūsų sutikimas. Čia mes naudojame Jūsų kreipinį ir pavardę – kad naujienlaiškyje galėtume su Jumis bendrauti asmeniškai, taip pat Jūsų el. pašto adresą ir Jus dominančias temas. Kad galėtume užtikrinti, jog niekas kitas už Jus nesiregistruoja ir neužsako naujienlaiškio ir Jūs negausite nepageidaujamų elektroninių laiškų, Jūsų nurodytu adresu bus išsiųstas patvirtinimo elektroninis laiškas. Norėdami suaktyvinti abonementą, turėsite paspausti elektroniniame laiške pateiktą nuorodą. Skaitant naujienlaiškį, analizuojamas ir vertinamas naudotojo elgesys (atidarymai, pelės klavišų paspaudimai ir mašinų registravimas), kad gaminių pasiūlymus, techninės priežiūros paslaugas, reklaminius-informacinius pasiūlymus ir tinklalapio turinį būtų galima pateikti geriau ir optimaliau, orientuojantis į Jūsų asmeninius interesus.

Tokiai informacijai priklauso:

 • išsiųsti ir pristatyti elektroniniai laiškai
 • atidarymai ir pelės klavišų paspaudimai elektroninio laiško viduje
 • pelės klavišų paspaudimai ir atidarymai elektroninio laiško viduje pagal mobiliuosius įrenginius
 • atidarymai, pelės klavišų paspaudimai ir pristatymas elektroninio laiško viduje, priklausomai nuo laiko
 • nukrypimai (elektroninio laiško pristatyti negalima)
 • atsijungimai / sunkumai
 • aktyvumas
 • aktyvumas dirbant su tinklalapiu, mobiliosiomis programėlėmis ir socialiniais tinklais

Naujienlaiškiui persiųsti privaloma informacija yra tik Jūsų el. pašto adresas. Kitų, specialiai pažymėtų duomenų nurodymas yra laisvanoriškas ir gali būti naudojamas asmeniniam kontaktui su Jumis užmegzti. Jums patvirtinus, Jūsų nurodytus duomenis mes įsimename naujienlaiškio siuntimo tikslais (teisinis pagrindas yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. a) punktas).
Savo sutikimą naujienlaiškiui siųsti galite bet kuriuo metu atšaukti ir naujienlaiškio atsisakyti. Atsisakyti galite spausdami kiekviename naujienlaiškyje esančio el. pašto sąsają. "

3.3 MyFestool
Čia galite registruotis mūsų nemokamam servisui MyFestool. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. b) punktas.
Čia on-line režimu galite naudotis visa Festool serviso sistema. Registracijai reikės Jūsų vardo ir pavardės, el. pašto adreso ir pašto adreso, taip pat Jūsų įmonės veiklos srities. Jeigu per MyFestool naudositės kitomis mūsų serviso paslaugomis, gali reikėti ir kitų asmens duomenų (pvz., prietaisų duomenų SERVICE all-inclusive paslaugoms vykdyti).
Norėdami ištrinti savo MyFestool paskyrą, įsiregistruokite MyFestool srityje, tada srityje „Asmens duomenys“ spustelėkite nuorodą „MyFestool paskyros trynimas“.

3.4 Informacijos užsakymas per tinklalapį
Per mūsų nemokamą informacinių paslaugų puslapį galite sužinoti naujienas, gauti viliojančių pasiūlymų ar patarimų, kaip efektyviai naudotis mašinomis. Tam reikės Jūsų įmonės pavadinimo, adreso ir veiklos srities, taip pat kontaktinio asmens pavardės.

3.5. Festool idėjų platforma
Per mūsų Festool idėjų platformą galite pateikti savo idėjas, kaip pagerinti mūsų gaminius. Čia galite naudotis idėjų teikimo formuliaru. Mums reikės Jūsų kontaktinių duomenų ir su Jūsų idėja susijusios informacijos. Galioja specialios čia iškviečiamos deklaracijos dėl įmonės paslapčių saugojimo nuostatos. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. b) punktas.

3.6. Festool programėlė
Naudodamiesi Festool programėle, svarbias on-line funkcijas galėsite valdyti ir savo išmaniuoju telefonu. Tai Jūsų Festool paskyros valdymas, registracija SERVICE all-inclusive paslaugoms, Jūsų registruotų prietaisų apžvalga, tiesioginis kontaktas su Festool ir prekybos partnerių paieška per GPS arba paieškos formuliarą. Lyginant su klasikiniu naudojimusi šiomis paslaugomis, čia paprastai jokie kiti asmens duomenys nerenkami. Prekybos partnerių paieškai sistema siūlo buvimo vietos nustatymo galimybę. Naudotojas gali rinktis, ar sutikti su šiuo sistemos siūlomu buvimo vietos nustatymu, ar vietoje jos įvesti bet kokią buvimo vietą. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. b) punktas. Lyginant su klasikiniu naudojimusi šiomis paslaugomis, Festool programėlė gali rinkti ir naudoti kitus duomenis. Čia kalbama apie asmenų duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas) ir jų pareiginius įgaliojimus Jūsų įmonėje, taip pat įsimintus kiekvieno naudotojo pirkinių sąrašus. Šie duomenys ir asmens profilis, taip pat ir off-line įsimenami programėlėje naudotojo mobiliajame įrenginyje. Šių papildomų duomenų įvedimas yra laisvanoriškas ir paliekamas Jūsų nuožiūrai. Atkreipkite dėmesį, kad šių duomenų neįvedus, kai kurios programėlių funkcijos neveiks.

Kad galėtumėte optimaliai naudotis atskiromis vadinamosios Festool vartojimo priemonių programėlės funkcijomis, Jūs turite galimybę įrašyti savo kontaktinių asmenų duomenis. Šiuos duomenis Festool apdoroja tik naudojimosi programėle tikslais. Asmens duomenų apsaugos reglamentų požiūriu už Jūsų įrašytus kontaktinius duomenis esate atsakingi Jūs patys. Įsitikinkite, kad šių reglamentų laikotės. Ateityje Jūs taip pat turėsite galimybę, įsigiję Bluetooth® sąsają turinčius Festool gaminius, šiuos prietaisus susieti su savo Festool Work programėle. Tai leis Jums per savo mobiliuosius įrenginius (pvz., išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį, kuriuose turėsite įsikėlę programėlę) gauti informaciją apie savo Festool prietaisų techninę būklę (pvz., akumuliatoriaus įkrovos lygį) arba atsisiųsti Festool gaminių palaikomos programinės įrangos atnaujinimus. Per Festool gaminio ir mobiliojo įrenginio ryšį bus renkami telemetriniai duomenys. Šiuos duomenis mes naudosime analizavimo ir klaidų šalinimo tikslais.

Festool gaminio ir Jūsų mobiliojo įrenginio susiejimas yra Jūsų pasirinkimo reikalas. Jeigu tokio duomenų perdavimo nepageidaujate, tada Festool gaminio Bluetooth® funkcijos nesuaktyvinkite. Jeigu Jūs taip nusprendėte, naudotis Festool gaminiu, savaime suprantama, vis tiek galite. Tik tada per programėlę nebus galima naudotis papildomomis serviso funkcijomis.

Žodinis prekės ženklas ir logotipas „Bluetooth®“ yra įmonės „Bluetooth SIG, Inc.“ registruoti prekių ženklai, kiekvienas jų naudojimo įmonės Festool tikslams atvejis yra licencijuotas. Kiti prekių ženklai arba pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.

3.7 SERVICE all-inclusive®
Jūs turite galimybę savo prietaisus registruoti ir per mūsų tinklalapį ir taip naudotis SERVICE all-inclusive paslaugomis. Tam yra dvi galimybės: Jūs prisijungiate per savo MyFestool paskyrą arba prietaisus registruojate be MyFestool naudotojo paskyros. Tam greta Jūsų prietaiso duomenų reikės dar ir Jūsų vardo, pavardės, adreso ir el. pašto adreso. Teisinis pagrindas naudoti Jūsų duomenis yra BDAR / 6 str. 1 pastr. 1 psl. b) punktas.

4. Socialiniai tinklai
Mes taip pat siūlome per mūsų tinklalapius prisijungti prie socialinių tinklų (Facebook, Twitter, YouTube) ir gauti platų asmeninį palaikymą bei galimybę su mumis kontaktuoti. Šios socialinių tinklų paslaugos pačios renka asmens duomenis, pvz., per ten suformuotą profilį arba per vadinamuosius Social Plug-in, kurie yra integruoti į trečiųjų šalių tinklalapius. Teisinis pagrindas yra BDAR / 6 str. 1 pastr. b) punktas arba BDAR / 6 str. 1 pastr. f) punktas. Kai per vieną iš šių socialinių tinklų siunčiate mums užklausą, mes ją persiunčiame kompetentingam skyriui. Šie duomenys naudojami išimtinai atsakymui į Jūsų užklausą ir jokioms trečiosioms šalims neperduodami. Kad galėtumėte su mumis susisiekti per socialinius tinklus, turite juose užsiregistruoti. Už atitinkamo tinklo stovinčios įmonės, priklausomai nuo aplinkybių, renka, saugo ir naudoja asmens duomenis. Mes negalime įtakoti šių duomenų pobūdžio, apimties ir apdorojimo. Šias paslaugas siūlo JAV įmonės:
• Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
• Twitter Inc. (1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA)
• Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

5. Kokias savo teises galite realizuoti?

5.1 Teisė prieštarauti

 • Jūs turite teisę bet kuriuo metu, nenurodydami priežasties, uždrausti naudoti savo asmens duomenis tiesioginės reklamos tikslais.

  Raštu pareikštą savo prieštaravimą siųskite įmonei Festool GmbH, Wertstraße 20, D-73240 Wendlingen, Vokietija arba el. paštu adresu info@festool.com. Duotą sutikimą bet kuriuo metu galima atšaukti. Tam galite naudoti naujienlaiškyje esančią nuorodą arba pageidavimą išsiųsti raštu.

  Atsisakydami naujienlaiškio, skyrelyje „Naujienlaiškis“ Jūs taip pat bet kuriuo metu galite atsisakyti atskirų naujienlaiškio temų, kas atitinka registracijos naujienlaiškiui gauti atšaukimą. Nurodymus dėl registracijos atšaukimo rasite kiekvieno naujienlaiškio gale.

 • Jūsų duomenis mes naudojame savo teisėtiems interesams apginti, todėl Jūs galite šį naudojimą uždrausti tik turėdami ypač svarbių priežasčių. Tada Jūsų asmens duomenų nebenaudosime, nebent galėtume nurodyti svarias priverstines tokio naudojimo priežastis, kurios persvertų Jūsų interesus, teises ir laisves, arba naudojimas tarnautų įstatymų numatytų teisių realizavimui, vykdymui ar gynimui.

 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad sudarydami ir vykdydami sutartis, Jūs turite pateikti tokius asmens ar įmonės duomenis, kurių reikia sutartiniams santykiams pagrįsti, vykdyti ir užbaigti bei su tuo susijusioms prievolėms realizuoti, arba kuriuos rinkti mus įpareigoja įstatymai. Jeigu, įvertinę visa tai, Jūs pasinaudosite savo teise prieštarauti arba šių duomenų mums nepateiksite, mes neturėsime galimybių sudaryti su Jumis sutartį.

5.2 Kitos teisės

5.2.1: Teisė į informaciją


Iš kiekvieno atsakingo už Jūsų duomenų naudojimą galite reikalauti informacijos apie sukauptus Jūsų asmens duomenis.

5.2.2: Teisė koreguoti, trinti

Be to, esant apibrėžtoms sąlygoms, Jūs galite reikalauti savo duomenis koreguoti arba trinti.

5.2.3: Kitos teisės

Jūs galite turėti teisę riboti savo duomenų naudojimą, taip pat teisę reikalauti atspausdinti Jums Jūsų pateiktus duomenis struktūruotu, plačiai naudojamu ir mašininio skaitymo formatu.
Jūs turite galimybę skųstis pirmiau minėtam duomenų apsaugos įgaliotiniui arba kompetentingiems duomenų apsaugos priežiūros organams.

6. Jūsų duomenų apsauga

6.1: Mes imamės techninių ir organizacinių priemonių Jūsų duomenims apsaugoti nuo nesankcionuotos prieigos, netyčinio pakeitimo, atsitiktinio praradimo ar neteisėto sunaikinamo. Deja, jokie elektroniniai ar fiziniai duomenų perdavimo ir saugojimo būdai nėra absoliučiai saugūs. Todėl bet koks duomenų perdavimas yra susijęs su Jūsų asmenine rizika.

6.2 Šia duomenų apsaugos deklaracija mes norime Jus kiek įmanoma greitai ir suprantamai informuoti apie svarbius šios temos klausimus. Papildomus nurodymus dėl Jūsų duomenų naudojimo tikslų, taip pat mūsų naudojamų sąvokų paaiškinimus rasite mūsų tinklalapyje. Ar dar turite klausimų? Tada kreipkitės papildomuose nurodymuose pateiktu kontaktiniu adresu.

7. Duomenų apsaugos deklaracijos keitimas

Mes pasiliekame teisę šią duomenų apsaugos deklaraciją bet kuriuo metu keisti, kad ji atitiktų galiojančius duomenų apsaugos reglamentus.