Naudojimo sąlygos

dėl nemokamo informacijos teikimo on-line būdu.

I. Bendroji informacija:

 1. Toliau nurodytos naudojimo sąlygos galioja informacinei medžiagai, kurią Festool GmbH ir / arba TTS Tooltechnic Systems įmonių grupės įmonės (toliau vadinamos „Festool“) pateikia naudotis on-line būdu.
 2. Informacinės medžiagos – brošiūrų, naujienlaiškių, EKAT (atsarginių dalių katalogo), įrengimo planų, naudojimo instrukcijų, naudojimo pavyzdžių, techninių duomenų, animacijų, filmų, teksto, spaudos ir vaizdinės medžiagos (toliau – medžiagos) pateikimas naudotis vykdomas išimtinai neįpareigojančiai, laikantis toliau nurodytų sąlygų.
 3. Naudojimo sąlygos laikomos priimtomis vėliausiai nuo to momento, kai medžiaga priimama arba atsisiunčiama, ir galioja naudojimui ateityje.
 4. Mes neatsakome už programinės ir aparatinės įrangos sutrikimus, atsiradusius medžiagą persiunčiant on-line būdu arba naudojant mūsų sistemą.

II. Naudojimo teisės:

 1. On-line būdu pateikta naudojimui medžiaga visada lieka „Festool“ arba autoriaus nuosavybė ir yra saugoma autorinių teisių įstatymo.
 2. Naudotojui nėra suteikiama išskirtinė naudojimo teisė.
 3. Medžiagos naudojimo teisė apima:

a)    teisę iškviesti, spausdinti ir siųsti; taip pat

b)    ribotą redagavimo teisę, t. y. teisę, naudojant analoginius ar skaitmeninius vaizdo redagavimo metodus, keisti vaizdinės medžiagos dydį (mažinti, didinti, apkarpyti), spalvą, kontrastą ar šviesumą, jeigu dėl to nepasikeičia vaizdo turinys bei išraiška. Kitokiam vaizdinės medžiagos keitimui reikia išankstinio „Festool“ arba autoriaus sutikimo.

 1. Ši medžiaga jokiu būdu neturi būti naudojama neteisėtai veiklai, taip pat pornografiniais, nešvankiais, šmeižikiškais ar teisės normas pažeidžiančiais tikslais. 
 2. Naudojimas privačiais komerciniais tikslais, taip pat ir per trečiuosius asmenis, yra draudžiamas, jeigu vėlesniais raštiškais susitarimais nėra suderinta kaip nors kitaip. Tai galioja platinimui per internetą ir siūlymams medžiagą atsisiųsti iš kitų vietų.
 3. Talpinti nuorodas į „Festool“ tinklalapį yra leidžiama. 
  Talpindamas nuorodą, tinklalapio savininkas privalo talpinti ir autorystės žymą „Festool (www.festool.de)“.
 4. Medžiagą pateikiant naudotis, nesuteikiama teisė ją keisti – visą ar dalimis, arba kitaip ją redaguoti.
 5. Pažeidęs minėtas taisykles, naudotojas privalo atlyginti nuostolius ir visas trečiųjų asmenų pretenzijas įmonei „Festool“ prisiimti sau.
 6. Sužinojęs apie medžiagos naudojimą komerciniais tikslais, nesankcionuotą kopijavimą, keitimą ar kitokį redagavimą, o taip pat apie neteisėtą platinimą, naudotojas turi nedelsiant informuoti įmonę „Festool“.

III. Spaudos tekstų naudojimas arba rengimas:

 1. Jeigu koks nors naudotojas rengia tekstus spaudai, jis atsako už jų turinį, ypač už autorinių ir asmens teisių pažeidimus. Naudotojas šiuo atveju visas trečiųjų asmenų pretenzijas įmonei „Festool“ prisiima sau.
 2. Naudojant straipsnius spaudoje ir jų vaizdinę medžiagą, juose visada aiškiai ir vienareikšmiškai būtina nurodyti autorystės žymą „Foto Festool GmbH“.
 3. „Festool“ reikalaujant, po straipsnio publikavimo spaudoje „Festool“ spaudos skyriui nedelsiant išsiųsti nemokamą autorinį egzempliorių.

IV. Hipernuorodos:

 1. „Festool“ tinklalapis gali turėti hipernuorodas į trečiųjų šalių tinklalapius. „Festool“ neatsako už šių tinklalapių turinį, taip pat nesisavina nei šių tinklalapių, nei jų turinio. Pirmą kartą per nuorodas prisijungus išoriniams tinklalapiams, „Festool“ tikrina, ar jų turinys nepažeidžia įstatymų. Iki šio laiko momento nebuvo pastebėta jokių įstatymų pažeidimų. Gavus informacijos apie įstatymų pažeidimus, tokios išorinės nuorodos bus nedelsiant ištrintos.

V. Garantijos, atsakomybė:

 1. Įmonė neatsako už medžiagoje galimai esančias klaidas ir teisinius trūkumus, pirmiausia už informacijos teisingumą, trečiųjų šalių autorines teises, komplektiškumą ir / arba naudojimo galimybes. Tai negalioja, jeigu klaidinga informacija pateikta sąmoningai, dėl grubaus aplaidumo ar piktos valios.
 2. Naudotojo pretenzijos į žalos atlyginimą, nepriklausomai nuo teisinio pagrindo, ir pirmiausia dėl sutarties pažeidimo, nepriimamos. Tai negalioja, kai žala padaryta sąmoningai, dėl grubaus aplaidumo, garantuotų savybių nebuvimo ir kai remiamasi atsakomybės už produkciją įstatymu.
 3. Šalys neprisiima atsakomybės už vėlesnes trūkumų pasekmes.
 4. Prieš atsisiųsdamas medžiagą, naudotojas savo saugumo sumetimais ir siekdamas apsisaugoti nuo virusų, galimai esančių „Festool“ tinklalapyje, pasirūpina priimtina apsaugine įranga ir virusų skenavimu.

VI. Baigiamosios nuostatos:

 1. Kai užsakovas – Vokietijos prekybos kodekso apibrėžimu – yra komersantas, vienintelė teisinio nagrinėjimo vieta yra „Festool“ būstinė.
 2. Galioja vokiečių teisė.
 3. „Festool“ pasilieka teisę bet kada keisti naudojimui pateikiamą medžiagą. Be to, „Festool“ pasilieka teisę keisti aukščiau minėtas sąlygas, užtikrindamas priimtiną terminą.

(2016/06 relizas)