Sukurti PDF

Garantijos „all-inclusive“ sąlygos. Įmonės „Festool“ garantijos ir papildomos paslaugos.

Išleista: 2018-12-01

Sveikiname Jus įsigijus naują „Festool“ įrankį. Nuo 2013-03-06 savo naują „Festool“ įrankį užregistravę internetu garantijai „all-inclusive“, Jūs galite naudotis nemokamo remonto paslauga 36 mėnesius nuo pirkimo datos bei įgyjate teisę į papildomas paslaugas. Registruodami įrankį internetu, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis serviso sąlygomis.

I. Bendrosios sąlygos ir registravimas

1.1. Jeigu 1.7 ir 3.1 punktuose nenurodyta kitaip, po sėkmingos registracijos, remdamasi šiomis sąlygomis, įmonė „Festool GmbH“ (toliau vadinama „Festool“) visoms naujoms „Festool“ elektrinėms ir pneumatinėms mašinoms (toliau vadinama „įrankiai“) suteikia nemokamo remonto ir papildomas paslaugas, jeigu Jūs esate galutinis vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis buveinę Lietuvoje. „Festool“ neteikia jokių garantijų ar papildomų techninės priežiūros paslaugų prekybos partneriams, įrankių nuomos įmonėms ir perpardavėjams.
1.1.1 Šios sąlygos galioja ir prekės ženklo „Protool“ elektrinėms mašinoms (toliau taip pat vadinama „įrankiai“).
1.1.2 Šios sąlygos taip pat galioja Li-Ion akumuliatoriams bei akumuliatorių įkrovikliams, kuriuos įsigijote nuo 2015-01-01 (toliau vadinama „prietaisai“), jeigu toliau pateiktos nuostatos nenurodys kitaip.
1.2. Registracijos sąlygos:
- Pirkimas pas įgaliotą „Festool“ prekybos partnerį.
- Registravimas per 30 dienų nuo originaliame pirkimo dokumente nurodytos datos svetainėje www.festool.lt
1.3. Po sėkmingos registracijos Jūs gaunate elektroninės arba rašytinės formos garantijos sertifikatą (garantijos pažymą). Jis visada yra susietas tik su registruotuotu įrankiu.
1.4. Šiomis garantijos sąlygomis įmonė „Festool“ suteikia Jums papildomų teisių, kuriomis galite naudotis greta sutartyse ir įstatymuose numatytų Jūsų teisių reikalauti iš pardavėjo kompensuoti parduotos prekės trūkumus. Sutartyse ar įstatymuose numatytų garantinių teisių apribojimai, paskelbimas negaliojančiomis arba kitokie pakeitimai su šiomis garantijos sąlygomis nėra susieti.
1.5. Garantinių ar papildomų paslaugų suteikimas neįtakoja garantinio laikotarpio pratęsimą ir nesuteikia naują garantinio aptarnavimo terminą. Tas pats galioja ir sutartyse ar įstatymuose numatytų garantinių teisių senačiai.
1.6. Nutraukus ar anuliavus registruoto įrankio pirkimą, pvz., nutraukiant sutartį, atšaukiant, užginčijant ar vienpusio nutraukimo būdu, atitinkamam įrankiui garantija nebetaikoma.
1.7 Li-Ion akumuliatoriams ir akumuliatorių įkrovikliams, įsigytiems nuo 2015-01-01, specialus registravimas, aprašytas 1.1 punkte, nereikalingas. Tačiau – vietoje registravimo – pateikiant pretenzijas pagal serviso ir garantijos sąlygas, būtina pridėti originalų pirkimo dokumentą pagal 2.5 punktą. Kitos bendrosios sąlygos galioja.

II. Garantinės paslaugos „Nemokamas remontas 36 mėnesius“ sąlygos

2.1. Garantinis laikotarpis yra 36 mėnesiai; jis prasideda nuo dienos, nurodytos Jūsų originaliame pirkimo dokumente.
2.2. Pretenzijos į garantinį aptarnavimą atveju garantiniu laikotarpiu „Festool“ realizuoja garantinius įsipareigojimus, savo nuožiūra nemokamai pakeisdama sugedusias dalis arba nemokamai pakeisdama įrankį (nemokamo remonto garantija). Kitos pretenzijos į garantinį aptarnavimą šiuo atveju nepriimamos.
2.3. Garantija galioja, kai
- įsigytas įrankis turi nenuginčijamų medžiagų ir gamybos defektų.
- susidėvinčios dalys (ypač angliniai šepetėliai, rutuliniai guoliai, guminės tarpinės, akumuliatoriai, sandarinimo žiedai ir jungikliai) yra neginčijamai pažeistos dėl natūralaus dėvėjimosi įrankį naudojant pagal paskirtį. Išsamų dalių, kurioms taikoma garantija, sąrašą galima pasižiūrėti atsarginių dalių kataloge mūsų svetainėje www.festool.lt.
2.4. Garantija negalioja,
- kai pažeidžiamos eksploatacinės medžiagos ir reikmenys, ypač šlifavimo lėkštės, šlifavimo padai, „plug it“ kabeliai, pjovimo diskai / pjūkleliai, frezos, maišymo strypai, pjovimo peiliai, pjovimo garnitūrai ir gręžimo įrankiai.
- kai įrankius prijungiant, instaliuojant, pradedant eksploatuoti, eksploatuojant, naudojant ir vykdant jų techninę priežiūrą, nebuvo laikomąsi konkrečių įrankių naudojimo instrukcijų ir kitos dokumentacijos nurodymų.
- kai įrankiai buvo netinkamai eksploatuojami, ypač buvo paveikti išorinės jėgos (kritimo arba smūgių).
- kai įrankiuose atsirado defektų, kurių priežastis buvo neoriginalių (ne „Festool“) priedų, reikmenų arba atsarginių dalių naudojimas.
- kai įrankiai buvo ardomi, kaip nors keičiami, papildomi ar jais buvo kaip nors kitaip manipuliuojama.
- kai įrankiai buvo nepertraukiamai ir intensyviai naudojami, ypač ilgą laiką gamyboje arba su didesne už vidutinę apkrova.
- AGP grupės kampiniams šlifuokliams (prekės ženklo „Protool“).
- „Festool“ neteikia jokių garantijų ar papildomų techninės priežiūros paslaugų prekybos partneriams, įrankių nuomos įmonėms ir perpardavėjams.
2.5. Pretenzijų į garantinį aptarnavimą pateikimas ir apimtis
Pretenzijos į garantinį aptarnavimą įmonei „Festool“ turi būti oficialiai pateikiamos raštu, garantiniu laikotarpiu ir iškart, kai tik defektas aptinkamas. Įrankis su defektu pilnoje komplektacijoje, originalūs pirkimo dokumentai, kuriame yra nurodyti pirkimo data ir gaminio pavadinimas, turi būti pristatyti ar išsiųsti pardavėjui arba “Festool“ serviso centrui Lietuvoje.
2.6. Verslininkų atsakomybė patikrinti įrankį ir informuoti
Jeigu įrankį įsigijote kaip verslininkas, pretenzijos į garantinį aptarnavimą priimamos su sąlyga, kad įsigytus įrankius nedelsdami patikrinote ir apie aptiktus trūkumus raštu informavote įmonę „Festool“ ne vėliau kaip per dvi savaites nuo įrankių įsigijimo dienos, o apie nematomus trūkumus – iškart, kai tik jie buvo aptikti. Verslininku esate laikomas tuomet, kai sudarydami pirkimo sutartį veikiate kaip asmuo, vykdantis savo ūkinę arba savarankišką profesinę veiklą. Tai galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, taip pat teisnioms asmenų grupėms ar draugijoms.

III. Jums teikiamos papildomos „Festool“ paslaugos:

3. Garantinė paslauga „Įrankio keitimas vagystės atveju 36 mėnesius“
3.1. Vagystės atveju mes pakeisime įrankį nauju vieną kartą (tik pagrindinį įrankį be reikmenų, ne rinkinio variantą) už 100 € su PVM mokestį. Šią paslaugą įmonė „Festool“ suteikia visiems sėkmingai užregistruotiems „Festool“ įrankiams 36 mėnesių laikotarpiui nuo datos, nurodytos Jūsų originaliame pirkimo dokumente. Naujam įrankiui, suteiktam vietoje pavogtojo, draudimas nuo vagystės negalioja.
Įrankis, kuris buvo suteiktas vietoj pavogtojo, garantijai neberegistruojamas. Jam galioja pavogtojo įrankio garantija „all-inclusive“ (garantinių paslaugų galiojimo laikotarpis apskaičiuojamas pagal 2.1 punktą, atimant sunaudotą garantinį laiką). Įstatymų numatytos garantinės teisės įrankiui, kuris pakeitė pavogtąjį, lieka galioti.
3.2. Kad paslauga būtų vykdoma, apie vagystę reikia nedelsiant pranešti kompetentingiems policijos organams. Atitinkamą pranešimą kartu su pavogto įrankio garantijos sertifikatu per penkias dienas nuo vagystės reikia pateikti Jūsų „Festool“ prekybos partneriui. Šis perduos dokumentus patikrinimui į „Festool“ bendrovę.
3.3. Atlikusi patikrinimą, „Festool“ bendrovė informuos Jus apie priimtą sprendimą; teigiamo sprendimo atveju naująjį įrankį galėsite atsiimti pas tą patį prekybos partnerį, kuriam pateikėte dokumentus, sumokėję 100 € su PVM mokestį.
4. Garantinė paslauga „Pinigų grąžinimas per 15 dienų“
4.1. Per 15 dienų nuo originaliame pirkimo dokumente nurodytos datos galite registruotą, nepažeistą, mažai naudotą ir pagal dokumentus visiškai sukomplektuotą įrankį originalioje pakuotėje ir su garantijos sertifikatu grąžinti„Festool“ prekybos partneriui, kuris Jums grąžins už įrankį sumokėtą sumą.
4.2. Pagrįstais atvejais, ypač kai įrankio nusidėvėjimas yra didesnis už vidutinį, „Festool“ prekybos partneris gali atsisakyti išmokėti pinigus, kol atvejis bus išnagrinėtas „Festool“ bendrovėje ir bus gautas leidimas grąžinti pinigus.
5. Garantinė paslauga „Garantuotas atsarginių dalių tiekimas 10 metų“
Mes garantuojame, kad nutraukus įrankio gamybą, jo atsarginių dalių bus galima gauti mažiausiai 10 metų. Jeigu „Festool“ negalėtų įvykdyti savo pažado, Jums būtų nemokamai suteiktas analogiškas naujas įrankis iš esamos gamybos programos. Ankstesnis Jūsų įrankis tampa mūsų nuosavybe.

IV. Baigiamosios nuostatos

6. Duomenų apsauga
Asmens duomenys, kuriuos gauname Jums registruojant savo įrankį garantijos „all-inclusive“ paslaugoms, kaupiami, apdorojami ir naudojami išimtinai minėtoms paslaugoms vykdyti.
Visus šiuos duomenis naudoja „Festool“ bendrovė ir su ja susijusios bendrovės [būtent „TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG“ įmonė, taip pat tinklalapyje http://subsidiaries.festool.com nurodytos įmonės]. Jie neperduodami jokioms kitoms įmonėms ir jokiais kitais būdais nenaudojami reklamos tikslais.
7. Duomenų pasikeitimai
Pasikeitus Jūsų kaip kliento duomenims, „Festool“ prašo kuo skubiau apie pasikeitimus informuoti telefonu 8 37 30 84 14, el. paštu customerservice@festool.lt arba laišku, išsiųstu įmonei UAB „Festool LT“ adresu Ašigalio g. 6, LT-49142 Kaunas, Lietuva. „Festool“ bendrovė neturi galimybių perimti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl pasenusių kliento duomenų.
8. Paslaugų apimties keitimas
„Festool“ bendrovė pasilieka teisę stabdyti, papildyti ar keisti garantinių ir techninio aptarnavimo paslaugų apimtį, taip pat ir šias serviso sąlygas – visiškai ar iš dalies, laikydamasi atitinkamo termino, o esant svarbioms priežastims – ir tokio termino nesilaikydama, bei atitinkamai įvertindama Jūsų interesus.
9. Kita informacija
9.1. Galioja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų Vienos Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).
9.2. Išimtinė visų su garantija susijusių ginčų teisinio nagrinėjimo vieta yra „Festool“ bendrovės buveinė.
9.3. Jeigu kuri nors šios garantijos nuostata visiškai ar iš dalies neveiktų arba būtų ar taptų neįvykdoma, arba šioje garantijoje būtų kokia nors spraga, tai niekaip neįtakotų likusių nuostatų galiojimo. Vietoje neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos galioja ir laikoma suderinta ta veikianti ar įvykdoma nuostata, kuri yra artimiausia neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos tikslui. Esant spragai, galioja ir laikoma suderinta ta nuostata, kuri atitinka sąlygą, kuri pagal šios garantijos tikslą būtų suderinta tarp šalių.