SERVICE all-inclusive serviso sąlygos Įmonės „Festool“ garantija ir papildomos paslaugos

Relizas: 2017-10-24

Sveikiname Jus įsigijus naują „Festool“ įrankį. Nuo 2013-03-06 savo naują „Festool“ įrankį registravę on-line „SERVICE all-inclusive“ paslaugoms, nemokamai gausite išlaidų apsaugos garantiją 36 mėnesių laikotarpiui nuo pirkimo datos ir įgysite teisę į papildomas techninės priežiūros paslaugas. Registruodamiesi on-line, Jūs patvirtinate, kad sutinkate su šiomis serviso sąlygomis.

I. Bendrosios sąlygos ir registravimas

1.1. Jeigu 1.7 ir 3.1 punktuose nenurodyta kitaip, po sėkmingos registracijos, remdamasi šiomis sąlygomis, įmonė „Festool GmbH“ (toliau vadinama „Festool“) visoms naujoms „Festool“ elektrinėms ir pneumatinėms mašinoms (toliau vadinamoms įrankiais) suteikia išlaidų apsaugos garantiją ir papildomas techninės priežiūros paslaugas, jeigu Jūs esate galutinis vartotojas – fizinis arba juridinis asmuo, gyvenantis ar turintis buveinę Lietuvoje. „Festool“ neteikia jokių garantijų ar papildomų techninės priežiūros paslaugų prekybos partneriams, įrankių nuomos įmonėms ir perpardavėjams.
1.1.1 Šios sąlygos galioja ir prekės ženklo „Protool“ elektriniams mašinoms (toliau taip pat vadinamiems įrankiais).
1.1.2 Šios sąlygos taip pat galioja Li-Ion baterijoms bei baterijų įkrovikliams, kuriuos įsigijote nuo 2015-01-01 (toliau vadinamiems prietaisais), jeigu toliau pateiktos nuostatos nenurodys kitaip.

1.2. Registracijos sąlygos yra tokios:
- Perkama pas įgaliotą „Festool“ prekybos partnerį
- Per 30 dienų nuo originaliame pirkimo dokumente nurodytos datos registruojama on-line adresu www.festool.lt

1.3. Po sėkmingos registracijos Jūs gaunate elektroninės arba rašytinės formos serviso sertifikatą (garantijos pažymą). Jis visada yra susietas tik su registruotuoju įrankių.
1.4. Šiomis garantijos sąlygomis įmonė „Festool“ suteikia Jums papildomų teisių, kuriomis galite naudotis greta sutartyse ir įstatymuose numatytų Jūsų teisių reikalauti iš pardavėjo kompensuoti parduotos prekės trūkumus. Sutartyse ar įstatymuose numatytų garantinių teisių apribojimai, paskelbimas negaliojančiomis arba kitokie pakeitimai su šiomis garantijos sąlygomis nėra susieti.
1.5. Garantinių ar papildomų techninio aptarnavimo paslaugų suteikimas nei įtakoja garantinio laikotarpio pailginimą, nei suteikia naują garantinio aptarnavimo terminą. Tas pats galioja ir sutartyse ar įstatymuose numatytų garantinių teisių senačiai.
1.6. Nutraukus ar anuliavus registruoto įrankio pirkimą, pvz., nutraukiant sutartį, atšaukiant, užginčijant ar vienpusio nutraukimo būdu, atitinkamam įrankiui garantija nebetaikoma. 1.7 Li-Ion baterijoms ir baterijų įkrovikliams, įsigytiems nuo 2015-01-01, specialus registravimas, aprašytas 1.1 punkte, nereikalingas. Tačiau – vietoje registravimo – pateikiant pretenzijas pagal serviso ir garantijos sąlygas, būtina pridėti originalų pirkimo dokumentą pagal 2.5 punktą. Kitos bendrosios sąlygos galioja.

II. Paslaugos „36 mėnesiai nemokamas remontas“ garantijos sąlygos

2.1. Garantinis terminas yra 36 mėnesiai; jis prasideda nuo dienos, nurodytos Jūsų originaliame pirkimo dokumente.
2.2. Pretenzijos į garantinį aptarnavimą atveju, garantiniu laikotarpiu „Festool“ realizuoja garantinius įsipareigojimus, savo nuožiūra nemokamai pakeisdama sugedusias dalis arba nemokamai pakeisdama įrankį (išlaidų apsaugos garantija). Kitos pretenzijos į garantinį aptarnavimą šiuo atveju nepriimamos.

2.3. Garantija galioja, kai
- įsigytas įrankis turi nenuginčijamų medžiagų ir gamybos defektų.
- susidėvinčios dalys (ypač angliniai šepetėliai, rutuliniai guoliai, guminės manžetės, baterijos, sandarinimo žiedai ir jungikliai) yra neginčijamai pažeistos dėl natūralaus
dėvėjimosi prietaisą naudojant pagal paskirtį. Išsamų dalių, kurioms taikoma garantija, sąrašą galima pasižiūrėti atsarginių dalių kataloge mūsų tinklalapyje www.festool.lt.

2.4. Garantija negalioja,

- kai pažeidžiamos eksploatacinės medžiagos ir reikmenys, ypač šlifavimo lėkštės, šlifavimo padai, „plug it“ kabeliai, pjovimo diskai / pjūkleliai, frezos, maišymo strypai, pjovimo peiliai, pjovimo garnitūrai ir gręžimo įrankiai.
- kai įrankius prijungiant, instaliuojant, pradedant eksploatuoti, eksploatuojant, naudojant ir vykdant jų techninę priežiūrą, nebuvo laikomasi konkrečių įrankių naudojimo instrukcijų ir kitos dokumentacijos nurodymų.
- kai įrankiai buvo netinkamai eksploatuojami, ypač buvo paveikti išorinės jėgos (kritimo arba smūgių).
- kai įrankiuose atsirado defektų, kurių priežastis buvo neoriginalių (ne „Festool“) reikmenų arba atsarginių dalių naudojimas.
- kai įrankiai buvo ardomi, kaip nors keičiami, papildomi ar jais buvo kaip nors kitaip manipuliuojama.
- kai įrankiai buvo nepertraukiamai naudojami stipraus dėvėjimosi sąlygomis, ypač pramoniniu ilgalaikio veikimo režimu arba nuolat eksploatuojant su didesne už vidutinę apkrova.
- AGP grupės kampiniams šlifuokliams (prekės ženklas „Protool“).
- „Festool“ neteikia jokių garantijų ar papildomų techninės priežiūros paslaugų prekybos partneriams, įrankių nuomos įmonėms ir perpardavėjams.

2.5. Pretenzijų į garantinį aptarnavimą pateikimas ir apimtis

Pretenzijos į garantinį aptarnavimą įmonei „Festool“ turi būti oficialiai pateikiamos raštu, garantiniu laikotarpiu ir iškart, kai tik defektas aptinkamas. Tam defektinis įrankis su originaliu pirkimo dokumentu, kuriame turi būti nurodyta pirkimo data ir gaminio pavadinimas, pilnai sukomplektuotas, turi būti pristatomas ar išsiunčiamas pardavėjui arba tinklalapyje www.festool.de/service nurodytai klientų aptarnavimo įmonei.

2.6. Verslininkų pareiga išbandyti ir informuoti

Jeigu įrankį įsigijote kaip verslininkas, pretenzijos į garantinį aptarnavimą priimamos su sąlyga, kad įsigytus įrankius nedelsdami patikrinote ir apie aptiktus trūkumus raštu informavote įmonę „Festool“ ne vėliau kaip per dvi savaites nuo įrankių įsigijimo dienos, o apie nematomus trūkumus – iškart, kai tik jie buvo aptikti. Verslininku esate laikomas tuomet, kai sudarydami pirkimo sutartį veikiate kaip asmuo, vykdantis savo ūkinę arba savarankišką profesinę veiklą. Tai galioja ir fiziniams, ir juridiniams asmenims, taip pat teisnioms asmenų grupėms ar draugijoms.

III. Jums teikiamos papildomos „Festool“ techninės priežiūros paslaugos:

3. 36 mėnesių draudimas nuo vagystės

3.1. Vagystės atveju vietoje pavogto įrankio mes Jums vieną kartą išsiųsime naują įrankį (tik pagrindinę mašiną be reikmenų, ne rinkinio variantą) be papildomų draudimo išlaidų ir už 100 € mokestį. Šią paslaugą įmonė „Festool“ suteikia visiems sėkmingai užregistruotiems „Festool“ prietaisams 36 mėnesių laikotarpiui nuo datos, nurodytos Jūsų originaliame pirkimo dokumente. Vietoje pavogtojo atsiųstas naujasis įrankis apsaugos nuo vagystės nebeturi.
Įrankis, kuris pakeitė pavogtąjį, garantijai nebegali būti registruojamas. Įrankiui, kuris pakeitė pavogtąjį, taikomas pavogtojo įrankio likutinė „SERVICE all-inclusive“ paslaugų garantijos trukmė (apskaičiuota pagal 2.1 punktą, atimant jau išnaudotą garantinį terminą). Įstatymų numatytos garantinės teisės įrankiui, kuris pakeitė pavogtąjį, lieka galioti.
3.2. Kad ši serviso paslauga būtų vykdoma, apie vagystę reikia nedelsiant pranešti kompetentingiems policijos organams. Atitinkamą pranešimą kartu su Jūsų serviso sertifikatu per penkias dienas nuo vagystės reikia pateikti Jūsų „Festool“ prekybos partneriui. Šis perduos šiuos dokumentus įmonei „Festool“ patikrinti.
3.3. Atlikusi patikrinimą, įmonė „Festool“ informuos Jus apie priimtą sprendimą; „Festool“ teigiamo sprendimo atveju naująjį įrankį galėsite atsiimti pas tą patį prekybos partnerį, kuriam pateikėte dokumentus, sumokėję minėtą administravimo mokestį.

4. 15 dienų testavimas

4.1. Per 15 dienų nuo originaliame pirkimo dokumente nurodytos datos galite registruotą, nepažeistą, nedaug naudotą ir pagal dokumentus visiškai sukomplektuotą įrankį originalioje pakuotėje kartu su Jūsų serviso sertifikatu grąžinti savo „Festool“ prekybos partneriui, kuris Jums grąžins perkant sumokėtą sumą.
4.2. Pagrįstais atvejais, ypač kai įrankio nusidėvėjimas yra didesnis už vidutinį, „Festool“ prekybos partneris gali atsisakyti išmokėti pinigus, kol atvejis bus patikrintas įmonėje „Festool“ ir bus gautas jos leidimas.

5. 10 metų atsarginių dalių tiekimo garantija
Mes garantuojame, kad nutraukus įrankio gamybą, jo atsarginių dalių dar bus galima gauti mažiausiai 10 metų. Jeigu „Festool“ išskirtiniu atveju negalėtų įvykdyti savo pažado, Jums būtų išsiųstas analogiškas naujas įrankis iš esamos gamybos programos, kuris Jums nieko nekainuotų. Ankstesnis Jūsų įrankis pereina mūsų nuosavybėn.

IV. Baigiamosios nuostatos

6. Duomenų apsauga
Asmens duomenys, kuriuos gauname Jums registruojant savo įrankį „SERVICE all-inclusive“ paslaugoms, kaupiami, apdorojami ir naudojami išimtinai minėtoms paslaugoms vykdyti. Visus šiuos duomenis naudoja įmonė „Festool“ ir su ja susijusios įmonės [būtent įmonė „TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG“, taip pat tinklalapyje http://subsidiaries.festool.com nurodytos įmonės]. Jie neperduodami jokioms kitoms įmonėms ir jokiais kitais būdais nenaudojami reklamos tikslais.

7. Jūsų kliento duomenų keitimas
Pasikeitus Jūsų kliento duomenims, „Festool“ prašo skubiai pakeisti ir informaciją Jūsų „myFestool“ paskyroje tinklalapyje www.festool.de arba informuoti mus on-line www.festool.lt, telefonu numeriu + 370 37 30 84 14 arba tiesiog paštu, išsiunčiant laišką įmonei UAB „Festool LT“ adresu Ašigalio g. 6, LT-49142 Kaunas, Lietuva. Įmonė „Festool“ neturi galimybių perimti papildomas išlaidas, atsiradusias dėl pasenusių kliento duomenų.
8. Paslaugų apimties keitimas
Įmonė „Festool“ pasilieka teisę stabdyti, papildyti ar keisti garantiją ir techninio aptarnavimo paslaugų apimtį, taip pat ir šias serviso sąlygas – visiškai ar iš dalies, laikydamasi atitinkamo termino, o esant svarbioms priežastims – ir tokio termino nesilaikydama, bei atitinkamai įvertindama Jūsų interesus.

9. Kita informacija
9.1. Galioja Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus Jungtinių Tautų Vienos Konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG).
9.2. Išimtinė visų su garantija susijusių ginčų teisinio nagrinėjimo vieta yra įmonės „Festool“ buveinė.
9.3. Jeigu kuri nors šios garantijos nuostata visiškai ar iš dalies neveiktų arba būtų ar taptų neįvykdoma, arba šioje garantijoje būtų kokia nors spraga, tai niekaip neįtakotų likusių nuostatų galiojimo. Vietoje neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos galioja ir laikoma suderinta ta veikianti ar įvykdoma nuostata, kuri yra artimiausia neveikiančios ar neįvykdomos nuostatos tikslui. Esant spragai, galioja ir laikoma suderinta ta nuostata, kuri atitinka sąlygą, kuri pagal šios garantijos tikslą būtų suderinta tarp šalių.