Nuo 2019 07 01 iki 2019 08 31 imtinai įsigykite „Festool“ įrankį ir susigrąžinkite iki 100 €. Tam reikia:

 • Įsigyti įrankį pas vietinį autorizuotą „Festool“ prekybos partnerį

 • Užpildyti Cashback prašymą pinigų grąžinimui ir įkelti sąskaitą ČIA

  Pateikti Cashback prašymą
 • Ir tokiu būdu pretenduoti į pinigų grąžinimą

Sutaupykite iki 25, 50 ar 100 €

Akcijos įrankių apžvalga su prekės kodais ir pinigų grąžinimo sumomis

Atkreipkite dėmesį, kad PDF dokumente yra pateikti gaminiai iš dabartinio „Festool“ asortimento. Akcijoje dalyvauja ir kiti įrankiai, kuriuos iki šiol galima įsigyti pas kai kuriuos mūsų prekybos partnerius. Į pilną akcijos įrankių apžvalgą pateksite, paspausdami aukšiau esantį mygtuką „Pateikti Cashback prašymą“.

Akcijos įrankių apžvalga (PDF)

Garantija „all-inclusive“

Išskirtinių paslaugų paketas.

Po registravimo garantijai Jūsų naujas įrankis yra visiškai apsaugotas pirmus tris metus: 1 

 • Nemokamas remontas.2
 • Įrankio keitimas vagystės atveju.
 • Atsarginių dalių tiekimo garantija.
 • Pinigų grąžinimas.
 • Registruoti įrankį

  Dalyvavimo Festool Cashback akcijoje („Akcija“) sąlygos

  Dalyvaudamas akcijoje, dalyvis sutinka su šiomis dalyvavimo sąlygomis.

  1. Rengėjas
  (1) Akciją organizuoja įmonė „Festool GmbH“, Wertstr. 20, 73240 Wendlingen, Deutschland, („Rengėjas“).
  (2) Akciją vykdo Rengėjo įgaliota įmonė „Agentur marken mehrwert - brand added value AG“, Julius-Hatry-Straße 1, 68163 Mannheim („Agentūra“).

  2. Teisė dalyvauti
  (1) Teisę dalyvauti akcijoje turi visi pilnamečiai fiziniai / juridiniai asmenys, gyvenantys / turintys buveinę Lietuvoje („Akcijos vykdymo teritorija“).
  (2) Akcijoje neturi teisės dalyvauti Rengėjo ir UAB „Festool LT“ klientai (prekybos partneriai), taip pat jų darbuotojai (-jos), vadovaujantys tarnautojai ir atstovai, taip pat su jais susijusios įmonės, ir Rengėjo darbuotojai (-jos) bei su jais susijusios įmonės.

  3. Akcijos objektas
  (1) Galutiniai klientai, kurie akcijos laikotarpiu nuo 2019.07.01 iki 2019.08.31 pas prekybos partnerį akcijos vykdymo teritorijoje perka akcijinį gaminį (žr. 4 skyrių) ir vėliausiai iki 2019.09.13 registruoja jį akcijai, atgauna dalį sumokėtos sumos („Cashback“), kurios dydis priklauso nuo įsigyto gaminio ir yra nurodytas lentelėje „Akcijiniai gaminiai“.
  (2) Vienam asmeniui leidžiama registruoti akcijai ne daugiau kaip keturis akcijinius gaminius. Šios akcijos rėmuose Cashback panaudoti galima tik vieną kartą vienam akcijiniam gaminiui. Vykdomas el. pašto adresų, pasikartojančių adresų ir kontrolinos numerių palyginimas. Dalyvauti leidžiama ne daugiau kaip 4 asmenims iš vieno namų ūkio / įmonės. Dalyvis, užsiregistravęs kelis kartus ar vykdęs kitokias manipuliacijas ir taip pažeidęs dalyvavimo sąlygas, nedelsiant šalinamas iš akcijos.

  4. Akcijiniai gaminiai
  Vadovaujantis šiomis dalyvavimo sąlygomis, Cashback sumos išmokamos už akcijinių gaminių sąraše (ieškoti internete adresu www.festool.lt/cashback) išvardintus gaminius ir jame atitinkamam gaminiui nurodyto dydžio. Akcijiniai gaminiai turi būti išimtinai nauji; naudoti gaminiai akcijoje nedalyvauja. Akcijoje nedalyvauja taip pat ir lizinginiai gaminiai.

  5. Dalyvavimas akcijoje
  (1) Dalyvavimo programoje sąlyga: galutiniai klientai iki 2019.09.13 akcijos tinklalapyje www.festool.lt/cashback tvarkingai ir pilnai pateikia šią informaciją:
  - dalyvio vardas ir pavardė (arba pavadinimas) ir pašto adresas
  - dalyvio el. pašto adresas
  - akcijinio gaminio kontrolinos numeriai
  - sąskaitos arba analogiško pirkimą patvirtinančio dokumento skenuotas vaizdas arba nuotrauka, kuriame (kurioje) yra vienareikšmiškai įskaitoma pirkimo data ir atpažįstamas gaminys
  - banko sąskaitos duomenys Cashback pervesti (sąskaitos savininkas, IBAN ir BIC)
  (2) Turgaus pažymėjimas ar kvitas nėra laikomi pakankamais pirkimą patvirtinančiais dokumentais. Be to, pirkimą patvirtinantis dokumentas turi būti išrašytas dalyviui, o ne kitam asmeniui.
  (3) Jeigu išmokėta Cashback suma būtų laikoma apmokestinamosiomis pajamomis, mokestinė prievolė paliekama sumos gavėjui (galutiniam klientui).
  (4) Gavusi dalyvio duomenis, Agentūra el. paštu išsiunčia dalyviui gavimo patvirtinimą. Kilus klausimų dėl akcijos vykdymo, Agentūra turi teisę susisiekti su dalyviu el. paštu arba laišku.
  (5) Ne laiku gauti, neįskaitomi, nepilni ar kitaip netvarkingi / klaidingi duomenys užkerta kelią dalyvauti akcijoje.

  6. Cashback išmokėjimas
  (1) Pretenzijų į Cashback teisėtumo tikrinimą ir Cashback išmokėjimą į dalyvio nurodytą banko sąskaitą vykdo Agentūra.
  (2) Išmokėjimas vykdomas ilgiausiai po šešių (6) savaičių nuo pilnų ir nurodytu laiku pateiktų dalyvio duomenų gavimo.
  (3) Dalyviui klaidingai nurodžius banko duomenis, pinigai pakartotinai nepervedami.
  (4) Prašymai Cashback išmokėti kitiems asmenims (ne dalyviams) netenkinami. Išmokėjimas grynaisiais pinigais arba atsiskaitymas daiktais netaikomas.

  7. Prievolė grąžinti išmoką, kai grąžinamas gaminys
  Jeigu akcijai jau registruotas akcijinis gaminys per šešis mėnesius grąžinamas, teisė į Cashback prarandama. Jau suteiktos paslaugos turi būti kompensuojamos.

  8. Duomenų apsauga
  (1) Akcijos rėmuose dalyvių nurodytus duomenis Rengėjas ir Agentūra renka, kaupia, apdoroja ir naudoja tik akcijai vykdyti, kaip numatyta šiose dalyvavimo sąlygose. Dalyviai gali bet kuriuo metu uždrausti savo asmens duomenų kaupimą, apdorojimą ir naudojimą, išsiųsdami atitinkamą laišką įmonei TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germany) paštu arba el. paštu adresu data-protection@festool.com. Tokiu atveju atitinkamo dalyvio duomenys bus nedelsiant ištrinti – kartu jis nebegalės toliau dalyvauti akcijoje.
  (2) Dalyvių asmens duomenys jokioms trečiosioms šalims neperduodami, nebent to reikėtų akcijai vykdyti.
  (3) Akcijai pasibaigus, dalyvių asmens duomenys ištrinami, jeigu tam neprieštarauja įstatymų numatyta saugojimo prievolė. Tačiau, jeigu akcijos dalyvis – kryžiuku pažymėdamas tam tikslui numatytą laukelį – sutiko gauti reklaminę ir informacinę medžiagą, jo asmens duomenis įmonė TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG arba su ja susijusios įmonės tam ir naudos. Dalyvis gali bet kuriuo metu uždrausti siųsti jam reklaminę ir informacinę medžiagą – ir šis draudimas galios ateičiai. Atšaukimą reikia siųsti adresu: TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, Wertstrasse 20, 73240 Wendlingen (Germany) paštu arba el. paštu adresu data-protection@festool.com.

  9. Kita
  (1) Rengėjas pasilieka teisę šią akciją be išankstinio įspėjimo keisti, papildyti ar anksčiau laiko užbaigti.
  (2) Šios dalyvavimo sąlygos yra vokiečių teisės reguliavimo objektas, išskyrus JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių (CISG). Išimtinė visų teisinių ginčų nagrinėjimo vieta yra Rengėjo buveinė.
  (3) Jeigu viena ar kelios šių dalyvavimo sąlygų nuostatos neveiktų ar taptų neveikiančios, tai niekaip nepaveiktų likusių nuostatų veikimo.
  (4) Per reklamos laikotarpį Cashback taip pat gali būti derinamas su mūsų 18V akcija.
  (5) Kilus klausimų dėl akcijos vykdymo, prašome kreiptis adresu festool.cashback@markenmehrwert.com

  1. Garantija „all-inclusive“ galioja visiems per 30 dienų nuo pirkimo registruotiems „Festool“ įrankiams. Galioja „Festool“ garantijos sąlygos, kurias rasite internete adresu www.festool.lt/servisas.
  2. „Nemokamo remonto“ paslauga negalioja eksploatacinių medžiagų ir reikmenų pažeidimams, taip pat pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo elektrinio įrankio eksploatavimo, neoriginalių reikmenų ar atsarginių dalių naudojimo, bei tais atvejais, kai prietaisai buvo savavališkai ardomi arba eksploatuojami itin intensyviomis sąlygomis.